המתעשרת החדשה היא מדינת ישראל: שיא בהכנסות המדינה ממסים

ההכנסות המדינה הסתכמו בשנת 2021 בכ-384 מיליארד שקל. מדוח הכלכלנית הראשית באוצר עולה כי מדובר בעליה ריאלית של כ-22% משנת 2020 ושל 22% מ-2019, טרם משבר הקורונה. כמעט שליש מההכנסות, כתוצאה מתשלומי מע"מ

אמנם מוקדם לדעת אם הקורונה נמצאת כבר מאחורינו, או מה יהיו ההשפעות ארוכות הטווח של הפלישה הרוסית לאוקראינה, אבל לפחות בכל הנוגע לשנה שהייתה, 2021, ניתן לקבוע כי עם כל הכבוד ליוניקורנים של ההייטק או להכנסותיהם של הגורמים השונים בענף המזון בישראל, לגורם שהרוויח מאתנו הכי הרבה כסף ב-2021, קוראים מדינת ישראל.

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג, מפרסמת היום (שלישי) את דוח הכנסות המדינה נכון לסוף שנת 2020 ולנתונים שקיימים במחשבי האוצר לשנת 2021. הדוח מציג את ההתפתחויות בגביית המסים בישראל ובאוצר מדגישים כי הוא מהווה כלי חשוב להכרת מערכת המס ולקביעת מדיניות המס בישראל. לפי הדוח, בשנת 2021 עמדה אוכלוסיית משלמי מס ההכנסה על כ-4.52 מיליון יחידים. בחלוקה לפי מגדר, גברים מהווים 52% מכלל אוכלוסיית מודל המס לעומת הנשים שמהוות 48% ממנה.

נתון מדאיג שנמצא בדוח מעלה כי כמחצית מבעלי ההכנסה החייבת נמצאים מתחת לסף מס ההכנסה בשנת 2021 עם זאת באוצר מבקשים להדגיש שאוכלוסייה זו משלמת מסים אחרים דוגמת דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על ההכנסה וכן מע"מ ומסים עקיפים אחרים על ההוצאה. באוצר מציינים כי ההכנסה ברוטו של נשים נמוכה יחסית לגברים, ובנוסף הן זוכות לנקודות זיכוי רבות יותר. כתוצאה מכך 61% מהנשים לא משלמות מס הכנסה, לעומת 37% מהגברים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.