מודול 5G לשוק האינטרנט של הדברים (IoT) 2022-2028 הערכה אסטרטגית של Sierra Wireless, Telit, Thales, U-blox, Sequans Communications SA

מודול 5G לאינטרנט של הדברים (IoT ) פרספקטיבה, ניתוח מקיף יחד עם פלחים ותחזית עיקריים, 2022-2028. דוח השוק של פלטפורמת שיווק שותפים הוא מקור חשוב לנתונים בעלי תובנות עבור אסטרטגים עסקיים. הוא מציע סקירה כללית של התעשייה עם ניתוח צמיחה ונתוני עלות, הכנסות, ביקוש והיצע היסטוריים ועתידניים (לפי העניין). הדו"ח בוחן את התחזית הנוכחית בעולם והמפתח מודול 5G לשוק האינטרנט של הדברים (IoT) 2022-2028 הערכה אסטרטגית של Sierra Wireless, Telit, Thales, U-blox, Sequans Communications SA