גודל שוק שירותי אירוח דוא"ל 2022: שחקנים מובילים, נפח ייצור אזורי, הזדמנויות, פלחים וניתוח תחזיות 2028 – Office 365, Fasthosts, Google, Open-Xchange, Amazon

דו"ח  שוק שירותי אירוח דוא"ל  לשנת 2022 מספק את נתוני התעשייה העדכניים ביותר ומגמות עתידיות בתעשייה. הדו"ח מפרט את המתחרים והיצרנים המובילים בתעשיית שירותי אירוח הדוא"ל ומספק תובנות אסטרטגיות בתעשייה וניתוח של גורמים המשפיעים על התחרותיות של השוק. ההיקף הגיאוגרפי של שוק שירותי אירוח אימייל נבדק. מידע השוק החזוי, ניתוח SWOT, תרחיש שוק ומחקר היתכנות גודל שוק שירותי אירוח דוא"ל 2022: שחקנים מובילים, נפח ייצור אזורי, הזדמנויות, פלחים וניתוח תחזיות 2028 – Office 365, Fasthosts, Google, Open-Xchange, Amazon