תובנות תחרותיות בשוק התוכנה לשיחות קרות ו-Outlook 2022 מדויקת – HubSpot Sales Hub, AirCall, Toky, Rafiki, RingCentral, Gong, Klenty

דו"ח זה דן בהיבטים חיוניים רבים בתעשייה המשפיעים בצורה חריפה על תעשיית התוכנה לשיחות קרות , הכולל מחקר מקיף של יתרון תחרותי, ההתקדמות העדכנית ביותר, סביבת התעשייה מבחינה אזורית, שוק ומגמות עכשוויות, מתמודדים מובילים בשוק ונטיית הצריכה הנוכחית של משתמש הקצה. יתרה מכך, החברות בדוח נלמדות על סמך הגורמים החשובים כמו גודל החברה, נתח שוק, צמיחת שוק, תובנות תחרותיות בשוק התוכנה לשיחות קרות ו-Outlook 2022 מדויקת – HubSpot Sales Hub, AirCall, Toky, Rafiki, RingCentral, Gong, Klenty