הטרנדים האחרונים של Mochi Market 2022, ביקוש, תחזית גלובלית | שלושה סנאים, BESTORE, Haoxiangni, HaiTai

גודל ותחזית שוק מוצ'י העולמי 2022 עד 2028 הדוח האחרון על שוק מוצ'י מציע ניתוח מקיף של השוק. הוא נותן מחקר מפורט באמצעות תובנות איכותיות, נתונים היסטוריים ותחזיות נתמכות לגבי גודל השוק. התחזיות הנכללות בדוח נגזרו באמצעות מתודולוגיות והנחות מחקר מאושרות. הדו"ח מכיל ניתוח מפורט של צמיחת שוק מוצ'י, פילוח והתמוטטויות אזוריות ומדינות. זה יכול הטרנדים האחרונים של Mochi Market 2022, ביקוש, תחזית גלובלית | שלושה סנאים, BESTORE, Haoxiangni, HaiTai