ניתוח תוכנה לאכיפת קוד 2022 על ידי שחקני מפתח -| טכנולוגיית WAGsys, טכנולוגיות לפתרון חשבונאות קרנות, טכנולוגיות טיילר, CityView

על פי דו"ח חדש, שוק התוכנה העולמי לאכיפת קוד" 2029 מספק הערכה מקיפה של נוף השוק, המקיף כל מעמד זה ועתיד של השוק. במונחים של מניעים, הזדמנויות ואילוצים, הניתוח מספק מידע על מגמות מתפתחות ודינמיקת שוק. הניתוח מחסה קל משקל על ניתוח מגמות גידול קודמות. הוא כולל סיכום שוק, זיהוי שחקני מפתח, פיתוחים מרכזיים, ספקי ניתוח תוכנה לאכיפת קוד 2022 על ידי שחקני מפתח -| טכנולוגיית WAGsys, טכנולוגיות לפתרון חשבונאות קרנות, טכנולוגיות טיילר, CityView