תוכנות ושירותים לניהול חווה גודל שוק, מניעים ומגמות בשוק, הזדמנויות ואתגרים, סיכונים לפי שחקנים מובילים- Boumatic, Fullwood, Agrivi, 365FarmNet, Iteris Inc.

דוח שוק  התוכנה והשירותים לניהול חווה  לשנת 2022 מספק את נתוני התעשייה העדכניים ביותר ומגמות עתידיות בתעשייה. הדוח מפרט את המתחרים והיצרנים המובילים בענף התוכנה והשירותים לניהול חווה ומספק תובנות אסטרטגיות וניתוח של גורמים המשפיעים על התחרותיות של השוק. ההיקף הגיאוגרפי של שוק התוכנה והשירותים לניהול חווה נחקר. מידע השוק החזוי, ניתוח SWOT, תרחיש שוק תוכנות ושירותים לניהול חווה גודל שוק, מניעים ומגמות בשוק, הזדמנויות ואתגרים, סיכונים לפי שחקנים מובילים- Boumatic, Fullwood, Agrivi, 365FarmNet, Iteris Inc.