ספלים בוחשים עצמיים ביקוש וצמיחה בשוק 2022 עד 2028 – Thumbsup, Darnell Nehemiah, EForces

דוח המחקר העולמי של " שוק ספלים בחישה עצמית " לשנת 2022 מייצר מידע בהתייחס לגודל שוק, נתח, מגמות, צמיחה, הכנסות ותחזית לשנת 2028. דוח זה מכיל גם את המחקר הכללי והמקיף של שוק הספלים העצמיים על כל היבטיו המשפיעים הצמיחה של השוק. דוח זה הוא סקר כמותי בקנה מידה מלא של תעשיית הספלים העצמיים ספלים בוחשים עצמיים ביקוש וצמיחה בשוק 2022 עד 2028 – Thumbsup, Darnell Nehemiah, EForces